Dwa niebezpieczne zdarzenia w Szamocinie, gdzie interweniowały służby ratownicze

Piotr Ślęzak
Piotr Ślęzak
Strażacy z Szamocin w akcji

W środę 21 lipca w Szamocinie doszło do dwóch zdarzeń, gdzie potrzebna był pomoc straży pożarnej.

Pierwsze wezwanie otrzymano o 14:58 był to wyjazd alarmowy zastępu GBARt 2,5/16 z OSP Szamocin do zgłoszenia o ulatniającym się gazie w budynku wielorodzinnym przy ulicy Hallera w Szamocinie.

Po przybyciu rozpoznano, iż na klatce schodowej budynku rodzinnego wyczuwalny jest intensywny zapach gazu, użyty miernik wielogazowy potwierdził obecność gazu w powietrzu.

Strażacy zabezpieczyli miejsca zdarzenia, ewakuacji mieszkańców budynku. Potwierdzono obecności gazu miernikiem wielogazowym oraz zakręcono główny zawór gazu ziemnego.

Przybyli na miejsce pracownicy Pogotowia Gazowego, również potwierdzili obecność ulatniającego się gazu, który jak się okazało po dalszym rozpoznaniu ulatniał się w jednym z mieszkań z rozszczelnionej instalacji kuchenki gazowej. W asyście policji otwarto mieszkanie, zakręcono zawór 11 kilogramowej butli gazowej oraz wyniesiono ją na zewnątrz budynku. W pozostałych mieszkaniach miernikami wielogazowymi wykluczono obecność gazu. Budynek został intensywnie przewietrzony i po zakończonych działaniach mieszkańcy mogli powrócić do swoich mieszkań.

Na czas prowadzonych działań jednokierunkowy odcinek ulicy Hallera był całkowicie wyłączony, a ruch odbywał się wahadłowo.
Zasługująca na uznanie jest reakcja strażaka z OSP Szamocin, również mieszkańca wspomnianego budynku, który jako pierwszy odkrył istniejące zagrożenie, zapobiegła eksplozji gazu w budynku zamieszkiwanym przez 7 rodzin!
Niszcząca siła takiego wybuchu mogła doprowadzić do zawalenia się tego typu obiektu.

Tego samego dnia o godzinie 17.37 szamocińscy strażacy otrzymali wezwanie do zgłoszenia o naderwanym konarze drzewa na ulicy Parkowej w Szamocinie.
Po przybyciu rozpoznano, iż na wysokości około 3 metrów znajduje się naderwany, uschnięty konar drzewa który zwisa nad drogą stwarzając ryzyko upadku.
Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ściągnięciu konaru oraz uprzątnięciu rogi.

Sklepowy patriotyzm, to polska specjalność.

Wideo

Dodaj ogłoszenie