Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży: Spotkanie z pracodawcami było okazją do podsumowań (ZDJĘCIA)

Redakcja
Raz do roku Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży zaprasza na spotkanie pracodawców, u których uczniowie odbywają praktyki. Tym razem było ono nie tylko okazją do rozmów o szkolnictwie zawodowym, ale i do podsumowań

Raz do roku w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego odbywa się spotkanie z udziałem pracodawców: przedstawicieli firm i instytucji, w których uczniowie odbywają praktyki. To okazja do wymiany doświadczeń i refleksji na temat kształcenia zawodowego. Tym razem nie zabrakło też podsumowań - w szczególności tych związanych z obchodami 100-lecia szkolnictwa zawodowego w Chodzieży.

W spotkaniu, które odbyło się 2 grudnia 2019 r., wzięło udział liczne grono zaproszonych gości. Jako pierwsi głos zabrali sami uczniowie, którzy kształcą się w klasach patronackich Banku Spółdzielczego, Europolu, Lumagu i Enei. Opowiadali, jak przebiega funkcjonowanie poszczególnych patronatów i jakie konkretne korzyści czerpie z nich młodzież. Ich wnioski potwierdzili przedstawiciele partnerskich firm i instytucji.

Obchody 100-lecia chodzieskiego szkolnictwa zawodowego podsumowała wicedyrektor Katarzyna Kulczyńska-Śróda. Dyrektor Lucyna Sworowska mówiła z kolei o zmianach, jakie zaszły w bieżącym roku szkolnym w związku z kolejną reformą oświaty i zwróciła uwagę na zmiany przepisów w zakresie szkolnictwa branżowego.

Ponadto na spotkaniu szczegółowo omówiono wyniki egzaminów zawodowych i czeladniczych, a także wyniki konkursów przedmiotowych, w których uczniowie Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego mogą pochwalić się licznymi sukcesami. Poruszono temat dobrych praktyk i projektów, w których uczestniczy szkoła - w tym nowego projektu, w ramach którego młodzież pojedzie w maju 2020 roku na 4-tygodniowe praktyki zawodowe na Sycylię.

Podsumowując spotkanie starosta Mirosław Juraszek gratulował wyników uczniom, nauczycielom i pracodawcom oraz podkreślał konieczność dalszej współpracy.

O poczęstunek zadbała cukiernia Piotrowscy oraz uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodzieży pod kierunkiem nauczycielki zawodu Małgorzaty Kryszak.

Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży: Spotkani...

Szczepienia w szkołach wciąż za mało popularne

Wideo

Dodaj ogłoszenie