Zakaz wychodzenia z domu. W Chodzieży i w powiecie chodzieskim te zasady też obowiązują

Redakcja
Do 11 kwietnia w całym kraju - także w Chodzieży i w powiecie chodzieskim - obowiązują zaostrzone zasady dotyczące przemieszczania się. Jest jedynie kilka wyjątków, kiedy wolno wychodzić z domu

Rząd wprowadził kolejne ograniczenia dotyczące przemieszczania się i zaostrzył zasady, dotyczące wychodzenia z domu. Decyzję ogłoszono we wtorek 24 marca 2020 r.

Nowe zasady obowiązują w całym kraju - w tym na terenie Chodzieży i powiatu chodzieskiego. Do 11 kwietnia (włącznie) możliwość swobodnego przemieszczania się będzie ograniczona. Wyjątki dotyczą między innymi pracy, zakupów, wizyt lekarskich i opieki nad innymi osobami.

Sytuacje, w których wychodzenie z domu jest dozwolone:

  • PRACA. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.
  • WOLONTARIAT. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności.
  • SPRAWY ŻYCIA CODZIENNEGO. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.

Przemieszczać się wolno jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin, które i tak przebywają ze sobą w trakcie pandemii.

Co ze spacerami i uprawnianiem sportu? Przepisy pozwalają wychodzić z domu m.in. w celu realizacji niezbędnych codziennych potrzeb. Do takiej kategorii można zaliczyć także jednorazowe wyjście w celach sportowych. Należy jednak pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości od innych osób oraz o tym, że powinniśmy uprawiać sport w grupie maksymalnie dwuosobowej (nie dotyczy rodzin). Dozwolony będzie także spacer czy wyjście do lasu, ale z zachowaniem ograniczeń odległości oraz limitu przemieszczających się osób.

Co jeszcze się zmienia?

Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Wolno spotykać się jedynie z najbliższymi.

Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować w nich szczególnie ostre zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników, środków dezynfekcji.

W środkach komunikacji publicznej może znajdować się jednorazowo tyle osób, ile wynosi połowa miejsc siedzących. Z kolei we Mszy świętej i innych obrzędach religijnych może uczestniczyć do 5 osób, wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.

Uwaga na chińskie telefony

Wideo

Dodaj ogłoszenie