UWAGA Chodzież i Mieszkańcy powiatu chodzieskiego

Piotr Ślęzak
Piotr Ślęzak
Serdecznie zachęcamy do zaangażowania się i udziału w KONKURSIE na MURAL ŚRÓDMIEJSKI

Serdecznie zachęcamy do zaangażowania się i udziału w KONKURSIE na MURAL ŚRÓDMIEJSKI ogłoszony przez Młodzieżową Radę Miejską w Chodzieży pod patronatem Burmistrza Miasta Jacka Gursza. Wasz pomysł może sprawić, że nasze MIASTO będzie jeszcze piękniejsze...
Celem konkursu jest stworzenie projektu muralu – wielkoformatowego obrazu ściennego. Mural swoją tematyką powinien nawiązywać do historii lub krajobrazu miasta Chodzieży, bez wyrażania niestosownych/obraźliwych treści.
Mural będzie znajdował się na ścianie przy parkingu zlokalizowanym, pomiędzy ulicami Prymasa Stefana Wyszyńskiego, ks. dr. Tomasza Malepszego i Kościelnej w Chodzieży. Wymiary ściany pod mural: 19x2,9 m.

REGULAMIN KONKURSU NA „MURAL ŚRÓDMIEJSKI”
POD PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY
1. ORGANIZATOR:
 Organizatorem konkursu na wykonanie projektu muralu jest Młodzieżowa Rada
Miejska w Chodzieży.
2. OPIS KONKURSU:
 Celem konkursu jest stworzenie projektu muralu – wielkoformatowego obrazu
ściennego.
 Mural swoją tematyką powinien nawiązywać do historii lub krajobrazu miasta
Chodzieży, bez wyrażania niestosownych/obraźliwych treści.
 Mural będzie znajdował się na ścianie przy parkingu zlokalizowanym, pomiędzy
ulicami Prymasa Stefana Wyszyńskiego, ks. dr. Tomasza Malepszego i Kościelnej
w Chodzieży.
 Wymiary ściany pod mural: 19x2,9 m
3. WARUNKI UCZESTNICTWA:
 Uczestnikiem konkursu może być każdy mieszkaniec powiatu chodzieskiego.
 Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z przesłaniem pracy konkursowej w
formie PDF lub JPG drogą mailową, na adres [email protected] oraz
danych: imię i nazwisko, adres/telefon do kontaktu oraz zgodę dotyczącą praw
autorskich (załącznik).
 Projekt muralu musi być pracą własną nie biorącą udziału w innych konkursach,
uwzględniający tematykę konkursową.
 Projekt muralu może być wykonany techniką dowolną.
 Zgłoszenie do projektu jest bezpłatne.
 Uczestnicy mogą zgłosić do konkursu więcej niż jeden projekt.
 Równocześnie ze zgłoszeniem uczestnik wyraża zgodę na przeniesienie praw
autorskich do muralu oraz zezwala na jego wykonanie przez osoby trzecie
wskazane przez organizatora.
 Powstawanie muralu będzie dokumentowane (fotografie, filmy) przez
organizatora, powstałe materiały będą wykorzystywane w celach promocyjnych
projektu.
 Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb
konkursu.
4. TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC:
 Projekt z wizualizacją muralu wraz z danymi należy przesłać na adres
[email protected] do 22 czerwca 2020 roku.

Uwaga na chińskie telefony

Wideo

Dodaj ogłoszenie