Spotkanie dotyczące podtopień na łąkach nadnoteckich w powiatach chodzieskim i pilskim

Piotr Ślęzak
Piotr Ślęzak
Noteć zalewa łąki, a to dla rolników wielki problem

W czwartek 22 lipca w biurze poselskim Krzysztofa Paszyka w Margoninie odbyło się spotkanie rolników użytkujących łąki przy rzece Noteć w powiecie chodzieskim i pilskim. Odbyło się ono z inicjatywy rolników a organizował je poseł PSL Krzysztof Paszyk wraz z Prezesem Powiatowego PSL Tomaszem Kaczubą.

Obecni byli :

Tomasz Kaczuba - Prezes Powiatowego PSL Radny Powiatu Chodzieskiego

Halina Maciejczyk - Przedstawiciel Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w osobie Pani Kierownik Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni Inowrocław Nadzór Wodny Chodzież

Ewa Burzyńska - Radna Powiatu Chodzieskiego  ,

 Rafał Laskowski, - Rolnik

Polichoński , Spółka Wodna  Szamoty  Rolnik

Józef Jundził , - Rolnik

Tomasz Politowski , - Rolnik

Ryszard Styza. - Rolnik

Głównym problemem jaki omawiano to wylegająca woda z rzeki przy wyższych poziomach i długotrwałe jej zaleganie na łąkach nadnoteckich. Przez co nie można użytkować należycie łąk.

Na wstępie Tomasz Kaczuba przedstawił historię, genezę i zarys problemów związanych z wylewaniem rzeki. Zaznaczył, że jest on cykliczny i powtarza się corocznie w niektórych latach dwa razy w roku.

Przedstawiciel Spółki Wodnej Szamoty Józef Polichoński ubolewał, że występująca woda z rzeki zalega średnio 200 dni w roku na łąkach co praktycznie uniemożliwia ich koszenie w celu pozyskania paszy dla zwierząt.

Kierownik Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni Inowrocław Nadzór Wodny Chodzież Halina Maciejczyk, zwróciła uwagę że łąki są terenem torfowym używanie ciężkiego sprzętu rolniczego wpływa na ich osiadanie, problem się potęguje na odcinku tak zwanej ,, Leniwej Noteci” gdzie nurt jest słaby i woda wolno schodzi z zalanych terenów.

Po drugie rolnicy zakupując poszczególne łąki łączyli je w większe działki, przy tym rowy melioracyjne śródpolne uległy z niewiadomych przyczyn degradacji, co również ma wpływ na osuszanie łąk. Ustalono obniżenie śluzy na jazie Nowe. Pani Kierownik poinformowała że skutki tego działania nie będą natychmiastowe i należy poczekać na odpowiedni efekt.

Na spotkaniu wypracowano następujące wnioski :

1.Poseł PSL , UED , Konserwatyści Krzysztof Paszyk wystąpi do Dyrektora  Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z prośbą żeby nie  zabierać dopłat rolniczych za nieskoszone łąki na danym obszarze tym producentom rolnym którym woda  uniemożliwiała wykonanie tej czynności.

2.utworzenie komisji do szacowania strat,

3.obniżenie poziomu wody na jazie Nowe .

4.udrożnienie "noteckiego" odcinka drogi wodnej E70.

5. Kompleksowe rozwiązania problemu bobrów, których żeremie wpływają na zalewanie łąk.

Tomasz Kaczuba poinformował, że wnioski ze spotkania dotyczące podtopień na łąkach nadnoteckich w powiatach chodzieskim i pilskim przekaże posłowi Krzysztofowi Paszykowi

Sklepowy patriotyzm, to polska specjalność.

Wideo

Dodaj ogłoszenie