Przedszkole Samorządowe im. Misia Uszatka w Budzyniu prowadzi od tygodnia zajęcia dla dla dzieci.

Piotr Ślęzak
Piotr Ślęzak
Od poniedziałku 11 maja Przedszkole Samorządowe im. Misia Uszatka w Budzyniu rozpoczęło prowadzenie zajęć

Od poniedziałku 11 maja Przedszkole Samorządowe im. Misia Uszatka w Budzyniu rozpoczęło prowadzenie zajęć opiekuńczych dla dzieci w godzinach pracy przedszkola od 6.30 do 15.30.
Przedszkole specjalnie się do tego zadania przygotowało wg wytycznych opracowanych przez Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego (dotyczą one m.in.: organizacji opieki, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni oraz gastronomii, z sal zniknęły dywany, pluszowe zabawki, w grupie może przebywać do 12 dzieci ,sale należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę itd.) ,
Dzieci korzystają z pobytu na świeżym powietrzu na terenie przedszkola przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości, zmianowości grup. Sprzęt na placu zabaw jest regularnie czyszczony każdego dnia z użyciem detergentu i dezynfekowany. Nie są organizowane żadne wyjścia poza teren przedszkola.
Nauczyciele,woźne opiekujące się dziećmi i pozostali pracownicy zostali zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, przyłbice
Sale zajęć są często dezynfekowane
Do Przedszkola łącznie uczęszcza 205 dzieci, a obecnie w okresie epidemii 13, dzieci podzielone są na 2 grupy . Otwarcie przedszkola to realna pomoc rodzicom.

Iwona Repczyńska dyrektor przedszkola: Ze względu na brak możliwości określenia zakresu oraz terminów obowiązywania ograniczeń związanych z zasadami bezpieczeństwa wynikającymi z zagrożenia epidemicznego nie jesteśmy w stanie określić kiedy do przedszkola będą mogły wrócić wszystkie dzieci. Spełnienie wymagań i wytycznych GIS, MZ dla przedszkoli  wymagało od nas wielu przygotowań i było dużym wyzwaniem. Staraliśmy się wszystko przygotować tak jak należy ponieważ zdrowie i bezpieczeństwo dzieci,ich rodzin,a także pracowników jest najważniejsze.

Uwaga na chińskie telefony

Wideo

Dodaj ogłoszenie