Powiat chodzieski: Gdzie powstaje najwięcej nowych domów? Wiemy! (DANE ZA ROK 2019)

Redakcja
pixabay.com
Gdzie w 2019 roku realizowano najwięcej inwestycji budowlanych i która gmina powiatu chodzieskiego była najczęściej wybierana jako miejsce na budowę domu? Sprawdziliśmy i znamy odpowiedź!

W 2019 roku Starostwo Powiatowe w Chodzieży wydało 621 pozwoleń na budowę. Było ich o blisko 50 więcej niż w roku 2018, gdy wydano 575 pozwoleń.

W minionym roku Wydział architektury, budownictwa, inwestycji i zamówień publicznych przyjął też 243 zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych lub budowy obiektów, zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.

Czy to oznacza, że możemy mówić o trwającym u nas boomie budowlanym? I tak, i nie. Wprawdzie dwa lata temu liczba wydanych przez chodzieskie starostwo pozwoleń na budowę również nie przekraczała sześciuset i wynosiła 596, ale już w roku 2016 wydano 636 pozwoleń, a w roku 2015 – 633 pozwolenia. Można zatem powiedzieć, że ilość realizowanych na naszym terenie inwestycji jest od kilku lat w miarę stała.

Gdzie chcemy mieszkać?

Nieco inaczej wyglądają sprawy, gdy spojrzymy, jak rozkładają się poszczególne dane. Okazuje się bowiem, że są gminy, w których ludzie osiedlali się w ostatnim czasie chętniej niż w pozostałych i takie, w których powstawało więcej inwestycji o innym (niemieszkalnym) charakterze.

Jeśli chodzi o miejsce do życia, w 2019 roku najwięcej osób postawiło na gminę Chodzież. Tam najczęściej występowano o pozwolenia na budowę domów jednorodzinnych, a w efekcie starostwo wydało aż 44 takie decyzje.
Na drugim miejscu znalazł się Margonin z 28 pozwoleniami na budowę domów i jednym pozwoleniem na budowę budynku wielorodzinnego.

W Budzyniu wydanych pozwoleń na budowę budynków mieszkalnych było 19, a w Szamocinie – 18.
Najmniej osób chciało budować dom w stolicy powiatu, czyli w Chodzieży. Pozwoleń na budowę budynków jednorodzinnych było tylko 8, a oprócz tego starostwo wydało jedną decyzję dotyczącą budowy budynku wielorodzinnego.

Liczba wszystkich wydanych w ubiegłym roku zgód związanych z budownictwem mieszkalnym wynosiła łącznie ponad sto.

Pozostałe inwestycje

Jeśli weźmiemy pod uwagę inne rodzaje budynków, to pod względem liczby wydanych w minionym roku pozwoleń przodował Budzyń (34 pozwolenia). Kolejne miejsca zajmowały Margonin (16 decyzji) oraz gmina wiejska i miejska w Chodzieży (na terenie każdej z nich - po 14 decyzji). Listę zamykał Szamocin (7 decyzji). Wszystkich pozytywnie rozpatrzonych wniosków było łącznie 87.

Pozostałe inwestycje wymagające uzyskania pozwolenia najczęściej rozpoczynano w Chodzieży (125 decyzji) i w Budzyniu (88 decyzji). Na terenie gminy Margonin było ich 78, na terenie gminy Chodzież - 67, a w Szamocinie – 57.

Prawo budowlane po nowemu

Za około 6 miesięcy zacznie obowiązywać nowelizacja prawa budowlanego, która niesie za sobą również zmiany dotyczące pozwoleń na budowę. Przede wszystkim ma jednak przyczynić się do likwidacji absurdów i zbędnej biurokracji. Nowe przepisy mają m.in. umożliwić legalizację niektórych samowoli budowlanych, a także zmniejszyć ilość dokumentów potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowę.

Poszerzy się lista przedsięwzięć, przy których pozwolenie nie jest wymagane. Będzie to m. in. budowa przydomowego tarasu naziemnego i instalacji gazowej, budowa urządzeń melioracji wodnej oraz budowa stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 1 tys. mkw. i głębokości nieprzekraczającej 3 m (położonych w całości na gruntach rolnych).

Pewne obiekty zostaną całkowicie wyłączone spod obowiązku uzyskania zarówno pozwolenia na budowę, jak i zgłoszenia. Będą to różnego rodzaju automaty (wpłatomaty, biletomaty, paczkomaty, automaty sprzedażowe).

Zaostrzeniu ulegną za to przepisy bezpieczeństwa pożarowego dotyczące osób, które chcą przekształcić swoje mieszkanie w nieruchomość o innej funkcji, np. usługowej.

Kredyt hipoteczny, to coraz większe ryzyko. UOKiK ostrzega.

Wideo

Dodaj ogłoszenie