Polecamy

PELCZYK DARIUSZPodstawa poszukiwań: Wykroczenie, Art © poszukiwani.policja.pl
[3/27]

Poszukiwani w Chodzieży 2020: Oto osoby ścigane przez prawo. Widziałeś je? (ZDJĘCIA)

PELCZYK DARIUSZ

Podstawa poszukiwań: Wykroczenie, Art. 288 § 1 Niszczenie, uszkadzanie lub czynienie niezdatną do użytku cudzej rzeczy - typ podstawowy, Art. 244 Niestosowanie się do orzeczonego przez sąd zakazu zajmowania stanowiska, wykonywania zawodu, prowadzenia działalności lub prowadzenia pojazdów albo nie wykonywanie zarządzenia sądu o ogłoszeniu orzeczenia w sposób w nim przewidziany, Art. 178a § 1 Prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym przez osobę będącą w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego

Najnowsze wiadomości

reklama