Nowy zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Budzyniu

Piotr Ślęzak
Piotr Ślęzak
Zarząd OSP Budzyń: Zenon Nowicki, Edyta Księżniakiewicz, Paweł Sell, Rafał Grill, Piotr Siwiak i Wojciech Westfal.
Zarząd OSP Budzyń: Zenon Nowicki, Edyta Księżniakiewicz, Paweł Sell, Rafał Grill, Piotr Siwiak i Wojciech Westfal. Piotr Ślęzak
Paweł Sell prezesem OSP Budzyń

W sobotę 11 września odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Budzyniu.
Do nowo wyremontowanej remizy oprócz druhów z OSP przybyli także burmistrz Marcin Sokołowski, komendant PSP Chodzież młodszy brygadier Adam Grunwald, prezes gminny OSP Stanisław Wierzbiński i komendant gminny OSP Michał Gapiński.

Na wstępie wszystkich zebranych powitał prezes Paweł Sell, na przewodniczącego zebrania wybrano seniora jednostki druha Zenona Nowickiego, jednocześnie członka Zarządu Wojewódzkiego OSP w Poznaniu.

W dalszej części przyjęto sprawozdania: z działalności zarządu, finansowe i komisji rewizyjnej.

Następnie odbyły się wybory do zarządu, który ukonstytuował się następująco: prezes Paweł Sell, wiceprezes Zenon Nowicki, naczelnik Piotr Siwiak, zastępca naczelnika Rafał Grill, skarbnik Edyta Księżniakiewicz i gospodarz Wojciech Westfal.

W skład komisji rewizyjnej weszli: przewodniczący Jan Herman, Henryk Świerzko i Zenon Kupidura.
Wybrano także delegatów na zjazd gminny OSP.

Następnie głos zabrał młodszy brygadier Adam Grunwald, który podziękował budzyńskim druhom za zaangażowanie i pogratulował dobrego sprzętu i wspaniałej remizy.

Burmistrz Marcin Sokołowski także podziękował za zaangażowanie, zachęcał do szczepień przeciwko covid-19 i zapewnił, że miasto będzie w dalszym ciągu doposażało budzyńską jednostkę.

Na zakończenie wyróżnieni druhowie odebrali pamiątkowe upominki za lata służby, a prezes Paweł Sell podziękował wszystkim za zaufanie i na tym zebranie się zakończyło.

Mobilnych ołtarzy jednak nie będzie?

Wideo

Dodaj ogłoszenie