Maseczki w Chodzieży: Pierwszy dzień obowiązkowego zakrywania twarzy. Jak nam idzie? [ZDJĘCIA]

Redakcja
Od czwartku 16 kwietnia 2020 r. w przestrzeni publicznej trzeba zakrywać usta i nos. Sprawdziliśmy, jak przestrzeganie nowego obowiązku wygląda w Chodzieży

W czwartek 16 kwietnia 2020 r. w życie wszedł nowy obowiązek w związku z epidemią COVID-19. Jest to wymóg zakrywania ust i nosa podczas przebywania w miejscach ogólnodostępnych. Można to robić za pomocą części odzieży, przyłbicy, maski albo maseczki.

Czy mieszkańcy Chodzieży przestrzegają nowych zasad? Z tego, co zaobserwowaliśmy - robią to wręcz wzorowo! W czwartek przed południem nie spotkaliśmy w mieście ani jednej osoby z odsłoniętą twarzą.

Większość klientów sklepów miała na sobie maseczki: niektórzy jednorazowe, inni - wielokrotnego użytku. Zdarzyło się kilka osób, które zakryły twarz szalikami. Wypatrzyliśmy nawet dość oryginalny sposób na wykorzystanie w tym celu... swetra z golfem.

Gdzie należy zakrywać twarz? Nowe zasady

Na dzień przed wejściem w życie obowiązku zasłaniania ust i nosa rząd zmienił zasady, jakie mają obowiązywać w tej kwestii. Chodzi o listę miejsc, w których maseczki są obowiązkowe i o to, kto jest zwolniony z obowiązku.

Rozporządzenie nakłada obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy części odzieży, maski albo maseczki. Tylko w określonych sytuacjach możliwe będzie zastąpienie ich przyłbicą.

Gdzie zakrywanie ust i nosa jest obowiązkowe?

 • w środkach publicznego transportu zbiorowego
 • w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;
 • na drogach i placach
 • w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny
 • w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach),
  na terenie nieruchomości wspólnych

Gdzie nie obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa?

 • w mieszkaniach
 • w samochodach, w których przebywa lub porusza się 1 osoba albo 1 osoba z dzieckiem do 4 lat

Kogo nie dotyczy obowiązek zakrywania ust i nosa?

 • dzieci poniżej 4 lat
 • osób, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane
 • osób wykonujących czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów
 • kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego albo organizator tego transportu zapewnia oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność
 • duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania
 • żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności

Osoba wykonująca czynności zawodowe w obiektach handlowych lub usługowych lub w placówkach handlowych lub usługowych może w czasie wykonywania tych czynności zakrywać usta i nos przy pomocy przyłbicy, jeżeli wszystkie stanowiska kasowe lub miejsca prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług w danym obiekcie lub placówce są oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.

Do kiedy obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa?
Nakaz noszenia maseczek lub zakrywania w inny sposób ust i nosa obowiązuje od 16 kwietnia 2020 do odwołania.

Maseczki w Chodzieży: Pierwszy dzień obowiązkowego zakrywani...

Rząd podjął decyzję w sprawie obostrzeń.

Wideo

Dodaj ogłoszenie