Mamy kolejne dofinansowania w powiecie chodzieskim

Piotr Ślęzak
Piotr Ślęzak
Starostwo Chodzież
Powiat chodzieski otrzymał dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Jakiś czas temu powiat chodzieski złożył wnioski o dofinansowanie dwóch projektów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Miło nam oznajmić, że oba zostały rozpatrzone pozytywnie.
Pierwszy projekt dotyczy zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Samochód zakupi Miasto i Gmina Margonin, a przekaże go w użytkowanie Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Kwota dofinansowania to prawie 60 tys. zł.
Drugie zadanie to rozbudowa Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chodzieży. Beneficjentem będzie Obywatelska Fundacja na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy w Chodzieży, która otrzyma na ten cel 160 tys. zł.
Oba wnioski dofinansowano w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami. Powiat przygotował je w imieniu wymienionych wyżej podmiotów, które nie mogą ubiegać się o środki ze względów formalnych. W najbliższych miesiącach podpisane zostaną stosowne umowy.
Opr. Starostwo Powiatowe w Chodzieży

Uwaga na chińskie telefony

Wideo

Dodaj ogłoszenie