Kwalifikacja wojskowa zakończona. Wezwano 315 osób w powiecie chodzieskim

Piotr Ślęzak
Piotr Ślęzak
KW
Udostępnij:
Do kwalifikacji wojskowej nie stawiły się 53 osoby

Konstytucja RP zobowiązuje obywateli do obrony swojej ojczyzny, jednak zasadnicza służba wojskowa nie jest już w Polsce obowiązkowa. Praca żołnierza jest traktowana jak konkretny zawód, który wykonuje się dobrowolnie.

Nie zmienia to jednak faktu, że raz w roku odpowiednie organy państwowe organizują kwalifikację wojskową. To zlecone przez rząd zadanie, mające na celu określić grupę osób, które w razie potrzeby zdolne będą podjąć się obowiązku obrony państwa.

W powiecie chodzieskim kwalifikację przeprowadzono pomiędzy 20 września a 5 października w Chodzieskim Domu Kultury.

Wezwano do niej 315 osób: 262 mężczyzn urodzonych w 2002 r.; 45 mężczyzn urodzonych w latach 1997 do 2001; a także 8 kobiet urodzonych w latach 1997 - 2002, posiadających kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji.

Ostatecznie stawiły się 263 osoby (w tym jeden ochotnik). Kategorię A - zdolny do czynnej służby wojskowej otrzymało łącznie 215 mężczyzn oraz 8 kobiet.

Do kwalifikacji wojskowej nie stawiły się 53 osoby, które przebywają poza granicami kraju, wobec czego ich nieobecność traktowana jest jako usprawiedliwiona.

Mięsożerni mężczyźni bardziej szkodliwi

Wideo

Dodaj ogłoszenie