Kolejne inwestycje drogowe w gminie Budzyń rozpoczęte

Piotr Ślęzak
Piotr Ślęzak
UMiG Budzyń
Nowe drogi w gminie Budzyń

Gmina Budzyń nie zwalnia założonego tempa inwestycyjnego i w środę 19 maja podpisała dwie kolejne umowy dotyczące przebudowy dróg.

Pierwsza umowa dotyczy  I etapu przebudowy drogi gminnej nr 201527P we wsi Popielno. Jest to odcinek od skrzyżowania z drogą krajową DK-11 w kierunku  wsi,  o długości  ponad  1,0 km, nawierzchni  jezdni z mieszanki mineralno bitumicznej wraz z przebudową zjazdów i niezbędnym zagospodarowaniem terenu. 
Wykonawcą tego zadania zostało przedsiębiorstwo EL-KAJO Sp. z o.o. z Bydgoszczy. Wartość podpisanej umowy wynosi 516 349,22 zł. Planowane zakończenie prac koniec trzeciego kwartału bieżącego roku. Środki na realizację pochodzą w całości z budżetu Gminy.
Druga podpisana umowa dotyczy realizacji przebudowy drogi gminnej Nr 201531P w miejscowości  Brzekiniec o długości odcinka ok. 0,52 km i nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno bitumicznej. Jest to odcinek drogi  na terenie Sołectwa Brzekiniec od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1490P w kierunku Dziewoklucza, obok byłych osad leśnych.. Wykonawcą tego zadania została firma Rafał Szymczak P.H.U. z Nakła nad Notecią .

Wartość podpisanej umowy wynosi 263 636,42 zł. Planowane zakończenie prac to również koniec trzeciego kwartału bieżącego roku. Na tą inwestycję Gmina stara się pozyskać środki zewnętrzne.

Wykonawcy zostali wybrani w drodze postępowania przetargowego w którym złożono łącznie  osiem ofert.

Uwaga na chińskie telefony

Wideo

Dodaj ogłoszenie