Gmina Margonin nie będzie mieć w 2021 roku funduszu sołeckiego

Redakcja
Radni z Margonina przyjęli uchwałę, zgodnie z którą w przyszłym roku w gminie nie będzie funduszu sołeckiego. W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną gmina obawia się o swoje finanse i postanowiła oszczędzać

Aktualna sytuacja epidemiologiczna "uderza po kieszeni" także samorządy, które już wcześniej alarmowały, że ich kondycja finansowa została osłabiona przez podwyżki cen energii elektrycznej, regulacje związane z oświatą czy ulgi w podatku dochodowym oznaczające mniejsze wpływy do lokalnego budżetu. Gminy szukają oszczędności i zapowiadają między innymi ograniczenie inwestycji.

W gminie Margonin inwestycje są realizowane zgodnie z planem, ale za to w 2021 roku nie będzie funduszu sołeckiego. Tak zdecydowali radni na ostatniej sesji, która odbyła się 24 marca 2020 r. Decyzja nie zapadła jednogłośnie: na 13 obecnych radnych "za" było 10 osób, 2 osoby były przeciw, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Obrady odbywały się w hali sportowej i w związku z tym nie zostały zarejestrowane na nagraniu wideo. Była to - jak mówi burmistrz Janusz Piechocki - wyjątkowa sytuacja. W dniu sesji nie było jeszcze żadnych oficjalnych regulacji, dotyczących zdalnego organizowania posiedzeń. Takie regulacje zostały przyjęte przez rząd dopiero 26 marca.

Zachowano jednak środki bezpieczeństwa. Każdy z radnych siedział przy osobnym stoliku, a te były ustawione w dużej odległości od siebie. Zadbano też o środki dezynfekcyjne, a do obsługi sesji zaangażowano minimalną liczbę osób. Nie było publiczności, a samo posiedzenie skrócono do niezbędnego minimum. Zrezygnowano ze sprawozdań i wnoszenia dodatkowych wniosków.

Wśród przyjętych uchwał była między innymi ta, dotycząca funduszu sołeckiego. Są to środki, które gmina może - ale nie musi - wyodrębnić w swoim budżecie na zadania, służące poprawie jakości życia mieszkańców. O tym, na co pieniądze z funduszu zostaną wykorzystane, decydują zebrania wiejskie. Część wydatków jest zwracana gminom ze środków budżetu państwa.

- W naszym przypadku zwrot wynosił poniżej 10 procent - mówi burmistrz Janusz Piechocki.

Na sam fundusz przeznaczano kwotę w wysokości ok. 300 tys. złotych. Z roku na rok pula środków systematycznie rosła. Teraz - jak wyjaśnia burmistrz - przyszedł jednak moment by zacisnąć pasa.

- Musimy wybiegać w przyszłość, nie możemy skupiać się jedynie na tym co jest tu i teraz, dlatego przyglądamy się różnym kwestiom - podkreśla Janusz Piechocki.

W uzasadnieniu do uchwały znalazł się zapis, że zaoszczędzone środki będą przeznaczane na cele związane z pomocą tym grupom społecznym, które zostały dotknięte skutkami epidemii

"Gmina Margonin podejmuje działania mające na celu wprowadzenie mechanizmów gwarantujących stabilność finansową. Przewiduje się, że w dłuższym okresie czasu dochody gminy zaczną spadać z powodu skutków epidemii. W chwili obecnej wydatki bieżące, a do takich w większości należą wydatki funduszu sołeckiego zostaną przekierowane na inne zadania służące ograniczeniu skutków epidemii" - czytamy w uchwale.

Uwaga na chińskie telefony

Wideo

Dodaj ogłoszenie