Gmina Budzyń z kolejnym dofinansowaniem na inwestycje drogowe

Piotr Ślęzak
Piotr Ślęzak
Kolejne inwestycje drogowe w gminie Budzyń

W środę 12 maja 2021 roku odbyło się uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie inwestycji drogowej, związanej z przebudową drogi gminnej, dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych o szerokości nawierzchni bitumicznej 4,0m, która realizowana będzie na terenie Sołectwa Sokołowo Budzyńskie.

Środki w formie dotacji celowej, przyznanej przez Semik Województwa Wielkopolskiego w wysokości 88.500,00 zł, to pomoc  finansowa udzielona Gminie Budzyń przez Samorząd  Województwa Wielkopolskiego.

Umowa przyznająca dofinansowanie  została podpisana przez Wicemarszałka Województwa Krzysztofa Grabowskiego i Burmistrza Miasta i Gminy Budzyń Marcina Sokołowskiego w obecności Posła na Sejm RP Krzysztofa Paszyka i Wiceprzewodniczącego Sejmiku Jarosława Maciejewskiego.

Inwestor – Gmina Budzyń jest już po przeprowadzeniu procedury przetargowej w ramach PZP na wybór Wykonawcy zadania , którym jest firma Kowalski Budownictwo Sp. z o. o. ul. Dworcowa 12, 88-400 Żnin. Wartość całkowita inwestycji to kwota:  425.886,44 zł brutto. Przewidziany termin zakończenia prac to trzeci kwartał 2021 r.

Uwaga na chińskie telefony

Wideo

Dodaj ogłoszenie