Ćwiczenia ewakuacyjne w placówkach oświatowych powiatu chodzieskiego

Piotr Ślęzak
Piotr Ślęzak
Udostępnij:
Próbne ewakuacje

W miesiącu wrześniu 2021 roku strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Chodzieży oraz druhowie z OSP uczestniczyli w ćwiczeniach ewakuacyjnych w placówkach oświatowych na terenie powiatu chodzieskiego przeprowadzając jednocześnie edukację wśród młodszych mieszkańców powiatu.

Przypomina się, że w czasie prowadzenia ewakuacji zabronione jest: - dokonywanie jakichkolwiek czynności mogących wywołać panikę, - przechodzenie w kierunku przeciwnym do kierunku ewakuacji, - zatrzymywanie się lub tamowanie ruchu w inny sposób.

Osoby ewakuowane muszą podporządkować się poleceniom ratowników to jest osobom prowadzącym ewakuację: strażakom, pracownikom służby zabezpieczenia obiektu.

Komenda Powiatowa PSP w Chodzieży przypomina, że zgodnie z §6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, (…) zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, zawierającą m.in. zagadnienia dotyczące ewakuacji tj.: warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania; plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności m.in. warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych.

Wymagania co do ewakuacji z obiektów zawarte zostały w rozdziale 4 rozporządzenia. Zgodnie z §15 z każdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego do przebywania ludzi, zapewnia się odpowiednie warunki ewakuacji, umożliwiające szybkie i bezpieczne opuszczanie strefy zagrożonej lub objętej pożarem.

Opracowanie: mł. bryg. Leszek Naranowicz.

Nowe obostrzenia od 15 grudnia!

Wideo

Dodaj ogłoszenie