Cech Rzemiosł Różnych w Chodzieży na spotkaniu noworocznym. Były podsumowania i podziękowania

Redakcja
Spotkanie noworoczne Cechu Rzemiosł Różnych w Chodzieży było jak zawsze okazją do podsumowań i podziękowań

Spotkanie noworoczne, organizowane corocznie dla wszystkich zrzeszonych rzemieślników i firm przez Cech Rzemiosł Różnych w Chodzieży (przy wsparciu Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodzieży oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej) to zawsze okazja, aby podsumować pracę, dokonania i wkład chodzieskich rzemieślników w kształcenie zawodowe młodych osób. To też okazja do podziękowań i życzeń, składanych przez pracodawców i zaproszonych gości.

Nie inaczej było również w tym roku. Rzemieślnicy spotkali się w gościnnych progach Miejskiej Biblioteki Publicznej, którą od niedawna kieruje nowa dyrektor Honorata Niemiro. Podsumowania w imieniu zarządu dokonał Edmund Kaczmarek, który w swoim wystąpieniu podkreślał zasługi rzemieślników na rzecz rozwoju rzemiosła oraz wartość płynącą z promocji działań, jakie podejmują na naszym terenie.

Spotkanie umilił program artystyczny przygotowany przez uczniów Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży. Wystąpili też wykonawcy z Budzynia - w tym Jakub Herfort, który w 2016 roku wygrał 9. edycję programu "Mam Talent!".

Cech Rzemiosł Różnych w Chodzieży na spotkaniu noworocznym. ...

Zdjęcia: Cech Rzemiosł Różnych w Chodzieży

Religia i etyka w szkole. Kto ma kształcić nauczycieli etyki?

Wideo

Dodaj ogłoszenie