Bezrobocie w powiecie chodzieskim w 2018 roku spadało z miesiąca na miesiąc. Jak będzie teraz?

Redakcja
Podobnie jak w całej Polsce, w minionym roku nie było miesiąca, w którym w powiecie chodzieskim nie malałoby bezrobocie. Czy ta tendencja będzie się utrzymywać?

Przez cały ubiegły rok w powiecie chodzieskim ubywało osób bez pracy. Na koniec 2018 roku stopa bezrobocia wynosiła u nas 6,6 procent i była o 1,1 procent niższa niż w końcówce 2017 roku.

Podobna tendencja spadkowa miała miejsce w całym województwie. Miniony rok zamknął się dla Wielkopolski stopą bezrobocia w wysokości 3,1 proc., podczas gdy dwa lata temu bezrobocie w regionie wynosiło 3,7 proc.

Krajowa stopa bezrobocia na koniec 2018 roku wynosiła 5,7 proc., natomiast dwa lata temu sięgała 6,6 proc.

O 156 bezrobotnych mniej

Jak wynika z danych Powiatowego Urzędu Pracy w Chodzieży, na koniec grudnia było u nas 1326 zarejestrowanych bezrobotnych. Aż 62,29 procent z nich (826 osób) stanowiły kobiety. Prawo do zasiłku posiadało 210 osób - czyli nieco ponad 15 procent wszystkich zarejestrowanych.

51,06 proc. zarejestrowanych stanowiły osoby długotrwale bezrobotne. Ogółem było ich 677 - czyli o 167 mniej, niż pod koniec 2017 roku. O 27 osób (w tym 25 kobiet) zmalała liczba bezrobotnych zamieszkałych na wsi.

W sumie - jak obliczył chodzieski urząd - w stosunku do 2017 roku, liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie zmalała łącznie aż o 156 osób.

Warto przy okazji wspomnieć, że w 2018 r. do naszego PUP wpłynęło 140 wniosków o zezwolenie na pracę cudzoziemców i 694 oświadczenia o zamiarze powierzenia im pracy.

Staże wciąż popularne

Bezrobotni zarejestrowani w chodzieskim urzędzie mogli korzystać z wielu różnych form wsparcia i aktywizacji. Aż 222 osoby skorzystały ze staży, a 77 osób - ze szkoleń. 61 osób kontynuowało staże z poprzedniego roku.

- Organizowanie stażu w miejscu pracy jest od lat najpopularniejszą formą wsparcia osób bezrobotnych. Odkąd w 2014 roku zmieniły się przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ze staży może korzystać szersze niż poprzednio grono osób. Z tego względu nasz urząd znaczną część środków przeznacza właśnie na ten instrument - informuje Aleksandra Maczyńska z PUP.

123 osoby (w tym 57 kobiet) otrzymały w ub. roku skierowania na prace interwencyjne. Najczęściej pracowały na stanowiskach pracownika biurowego, pracownika fizycznego, montera sprzętu oświetleniowego, sprzedawcy, pomocy kuchennej, kierowcy, magazyniera, elektromontera, wulkanizatora i tapicera. Z kolei w ramach robót publicznych PUP podpisał z samorządami umowy na 83 stanowiska pracy - o 26 więcej niż w 2017 roku.

Dotacje na rozpoczęcie własnej działalności otrzymało 47 osób. Najczęściej była to działalność związana z usługami budowlanymi, konserwacją i naprawą pojazdów samochodowych i fryzjerstwem.

Środki na finansowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu PUP pozyskiwał m.in. z Funduszu Pracy. Realizowano również projekty, finansowane dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Spójności i działania ze środków rezerwy ministra, skierowane do osób długotrwale bezrobotnych, osób powyżej 45. roku życia, osób zamieszkujących na wsi i w rejonach szczególnie wysokiego bezrobocia.

Najnowszy projekt chodzieskiego urzędu jest związany z aktywizacją młodych bezrobotnych. Ruszył 1 stycznia i potrwa do końca grudnia 2020 roku, a jego celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 320 osób w wieku 18 - 29 lat.

Zobacz też:

Coraz mniej rodzin pobiera świadczenia z programu 500 plus

Wideo

Dodaj ogłoszenie