Wybierz region

Wybierz miasto

  Super Klasa - 2017

  1. Plebiscyt będzie się odbywał w dniach 26 maja 2017 r, od godz. 00.01, do 14 czerwca 2017 r. do godz. 20.59,59.
  2. Zgłoszenie powinno zawierać:
  a. Dane klasowe, nazwę szkoły, nazwisko wychowawcy
  b. Zdjęcie klasy wraz z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do zdjęcia oraz zgodą na nieodpłatne rozpowszechnienie i wykorzystanie zdjęcia w celach i na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
  3. Zgłoszenia można dokonać:
  a. drogą elektroniczną nadsyłając zgłoszenie na adres e-mail Chodzież@glos.com lub poprzez panel plebiscytowy udostępniony na stronie Chodzież.naszemiasto.pl,
  b. Prawidłowe zgłoszenia należy dostarczyć do 9 czerwca, do godziny 21. 2017 roku.
  6. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 31 maja 2017 r. od godz. 00.01 do 14 czerwca 2017 roku, do godz. 20.59,59 na następujących warunkach:
  a. głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie
  „Głosu Wielkopolskiego” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.Prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
  b. głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując SUPKL. po kropce wpisując numer wybranego kandydata/

  Regulamin plebiscytu

  Ostatnie plebiscyty

  Jak dobrą masz pamięć? Co wydarzyło się w roku 2018? QUIZ

  Inne plebiscyty